Naslovna > Tehnička opremljenost > Cisterne >
Cisterne

Rb. Vrsta Opreme
(mašine odnosno alat)
Količina Godina
proizvodnje
Osnovne tehničke karakteristike
1. Cisterne metalne do 5 m3 7 kom 2001 Cisterne za komprivovani vazduh, radnog pritiska 10 bara.
2. Cisterne metalne preko 5 m3 2 kom 1995 Cisterne za komprivovani vazduh, radnog pritiska 10 bara.
3. Cisterne plastične 2 kom 1981 Cisterne za vodu, zapremine 2-3 m3