Naslovna > Tehnička opremljenost > Ručni električni alat >
Ručni električni alat

Rb. Vrsta Opreme
(mašine odnosno alat)
Količina Godina
proizvodnje
Osnovne tehničke karakteristike
1. Bušilica
HILTI TE 76
4 kom 2007 Ručna električna bušilica za udarno bušenje betona
2. Bušilica
obična
4 kom 2008 Ručna električna bušilica za rotaciono bušenje metala
3. Bušilica
baterijska
2 kom 2007 Ručna električna bušilica za rotaciono bušenje metala
4. Brusilica
Makita
11 kom 2007 Ručna električna brusilica za obradu metala
5. Cirkular 1 kom 2006 Cirkular za obradu drveta
6. Električni vibrator za beton 5 kom 2007 Električni vibrator za beton
7. Električna testera 5 kom 2008 Ručna električna testera za obradu drveta
8. Cirkular
Coner
1 kom 2006 Ručni cirkular za sečenje betona