Naslovna > Tehnička opremljenost > Elektro oprema >
Elektro oprema

Rb. Vrsta Opreme
(mašine odnosno alat)
Količina Godina
proizvodnje
Osnovne tehničke karakteristike
1. Aparat za varenje 8 kom 2007  
2. Transformator 3 kom 1998  
3. Merna grupa 6 kom 1996  
4. Ispravljač 11 kom 2004