Naslovna > Javni dokumenti > Godišnja skupština akcionara > Godišnja skupština akcionara 2015
Godišnja Skupština akcionara 2015.god.

Rb. Naziv dokumenta Godina Preuzeti
1. Zapisnik redovne Skupštine akcionara održane 30.06.2015.g. 2015
2. Odluka o sazivanju redovne Skupštine za 30.06.2015.god 2015
3. Odluka o utvrđivanju Liste akcionara za redovnu Skupštinu akcionara i danu utvrđivanja sastava Skupšine akcionara 2015 
4. Punomoćje za glasanje na Skupštini akcionara 30.06.2015. 2015
5. Punomćje za glasanje u odsustvu na redovnoj Skupštini koja je zakazana za 30.06.2015. god. 2015