Naslovna > Javni dokumenti > Godišnja skupština akcionara > Godišnja skupština akcionara 2017
Godišnja Skupština akcionara 2018

Rb. Naziv dokumenta Godina Preuzeti
1. Poziv za redovnu Skupštinu akcionara 2018
2. Formular za glasanje u odsustvu 2018
3. Predlog dopune dnevnog reda 2018
4. Zapisnik sa redovne sednice skupštine akcionara privrednog društva GEOSONDA–KONSOLIDACIJA AD održane 29.06.2018. godine.pdf 2018