Naslovna > Tehnička opremljenost > Injektori i Pume za beton >
Injektori i Pume za beton

Rb. Vrsta Opreme
(mašine odnosno alat)
Količina Godina
proizvodnje
Osnovne tehničke karakteristike
1. Injektor IG 50 4 kom 1974 Mašina za ubrizgavanje injekcionih masa, protok 50 l/min. Pritisak mase do
60 N/cm2, el. Motor 7,5 kw.
2. Injektor IG 60 1 kom 1987 Mašina za ubrizgavanje injekcionih masa, protok 60 l/min. Pritisak mase do
70 N/cm2, el. Motor 7,5 kw.
3. Injektor IG 80 2 kom 1983 Mašina za ubrizgavanje injekcionih masa, protok 80 l/min. Pritisak mase do
90 N/cm2, el. Motor 12 kw.
4. Injektor IG 120 1 kom 1985 Mašina za ubrizgavanje injekcionih masa, protok 120 l/min. Pritisak mase do
100 barra, el. Motor 15 kw.
5. Injektor MC 1500 2 kom 2005 Pumpa za ubrizgavanje poliuretanskih smola.
6. Injektor
MC I 200 - Vario
1 kom 2006 Pumpa za ubrizgavanje dvokomponentnih poliuretanskih smola i geolova.
7. Injektor
"Oberman" KP 120 – 40 - B
2 kom 2008 Mašina za ubrizgavanje injekcionih masa, protok 175 l/min. Pritisak mase do
100 N/cm2, el. Motor 15,1 kw.
8. Injektor MUNGG 1 kom 2005 Mašina za ubrizgavanje injekcionih masa, protok 50 l/min. Pritisak mase do
30 N/cm2, el. Motor 3,5 kw.
9. Injekciona stanica
Tecniwell TW 352
1 kom 2008 Mašina za ubrizgavanje injekcionih masa, protok 700 l/min. Pritisak mase do
800 N/cm2, el. Motor 500 ks.
10. Stabilna betonska pumpa
"Mayco LS 60"
1 kom 2008 Stabilna pumpa za beton sa protokom do 25 m3/sat i visinom dizanja do 90 m.
11. Injekciona pumpa G-E 3 kom 2006 Injekciona pumpa za epoksidne smole