Naslovna > O nama > Istraživanje i ispitivanje terena >
Istraživanje i ispitivanje terena

Za određivanje geomehaničkih uslova izgradnje hidrotehničkih i drugih objekata, ”Konsolidacija” izvodi sledeće radove:

  • Istražne bušotine svih vrsta i namena;
  • Ugrađivanje piezometara i drugih instrumenata za oskultaciju terena i objekata;
  • Ugrađivanje limenih jastuka i priprema mernih mesta za geomehanička ispitivanja na terenu;
  • Ugrađivanje instumenata za merenje napona, deformacija i pornih pritisaka kod osmatranja terena i objekata;