Naslovna > Javni dokumenti > Godišnji dokument o objavljenim informacijama
Godišnji dokument o objavljenim informacijama

  GODIŠNJI FINANSIJSKI IZVEŠTAJI ZA 2014. GODINU    
Rb. Naziv dokumenta Godina Preuzeti
1. Bilans stanja  2014. god. 2015.  
2. Bilans uspeha  2014. god. 2015.
3. Godišnji izveštaj o poslovanju 2014 2015.  
4. Izjava 2015.  
5. Izveštaj o ostalom rezultatu 2014 2015.  
6. IZVEŠTAJ O PROMENAMA NA KAPITALU 2014 2015.  
7. IZVEŠTAJ O TOKOVIMA GOTOVINE 2014 2015.  
8. Izveštaj revizora za 2014. 2015.  
9. Napomene uz fin.izveštaje 2014 2015.
10. STATISTICKI IZVEŠTAJ 2014 2015.
       
  GODIŠNJI DOKUMENTI ZA 2012. GODINU    
1. Godišnji dokument o objavljenim informacijama 2012.