Naslovna > Tehnička opremljenost > Kompresori >
Kompresori

Rb. Vrsta Opreme
(mašine odnosno alat)
Količina Godina
proizvodnje
Osnovne tehničke karakteristike
1. Kompresor
Holman 600
1 kom 2000 Kapacitet komprimovanog vazduha
15 m3/min, pogon dizel 170 kw.
2. Kompresor
DT 4
2 kom 1983 Električni kompresor 12 m3/min,
motor snage 90 kw.
3. Kompresor
Ingersol Rand VHP 750 WCAT
2 kom 2005 Dizel kompresor snage 300 kw,
kapacitet 21 m3/min
4. Kompresor
PKP 71
2 kom 2000 Dizel kompresor snage 110 kw,
kapaciteta 7 m3/min.
5. Kompresor
150 – MK - 941
2 kom 2000 Električni kompresor, motor 2 kw, kapaciteta 0,2 m3/min