Naslovna > O nama > Konsolidacija i stabilizacija terena >
Konsolidacija i stabilizacija terena

Konsolidacija terena je aktivnost kojom se preduzeće “Konsolidacija” najviše bavi od svoga osnivanja i gde je ostvarila najimpresivnije rezultate.

Injekcioni radovi na branama sa preko 2.500.000 metara urađenih bušotina različitih prečnika i dubina, uz izvršeno njihovo injektiranje (kontaktno, vezivno, zaptivno, konsolidaciono i naponsko) svrstavaju preduzeće u sam svetski vrh u ovoj oblasti.

Injektiranje se vrši klasičnim injekcionim masama, kao i specijalnim materijalima - epoksidima i dr.

U oblasti stabilizacije terena “Konsolidacija” se, pored izrade klasičnih sanacionih mera – izrada AB roštilja, potpornih zidova i drenaža, specijalizovala i za izradu mlaznog betona i prednapregnutih i krutih geotehničkih ankera (ankerisanje potpornih zidova, dijafragmi, šipova i sl.).