Naslovna > Kontakt > Direkcija Podgorica >
Kontakt - Direkcija Podgorica

Geosonda - Konsolidacija / Podgorica AD
Dio stranog društva Podgorica - Crna Gora

Projektovanje i izvođenje geoloških, geotehničkih i građevinskih radova

Adresa:
Trg Golootočkih žrtava 13, 81102 Podgorica, Crna Gora

Tel. / Fax.:
+382 (0)20 62 22 30

E-mail:
geosonda@t-com.me