Naslovna > Podaci o preduzeću >
Podaci o preduzeću

1. Indentifikacioni podaci

Potrebni podaci za indetifikaciju Podatak
Poreski identifikacioni broj PIB) 100212669
Matični broj 06969631
Naziv firme „Geosonda – Konsolidacija“ A.D.
Ime i prezime ovlašćenog lica Srđan Parlić, dipl. inž.geologije
Mesto i sedište firme Beograd
Opština Palilula
Ulica i broj Kraljice Marije br. 25
Broj telefona

011/32-25-183
011/32-22-157
011/32-22-733

Broj faksa

011/32-25-183
011/32-22-157
011/32-22-733

Elektronska pošta office@geosonda.org
Obveznik PDV-a Da
Broj potvrde o izvršenom
evidentiranju za PDV
130679313
Šifra delatnosti 4291


2. Podaci o računu u banci

Naziv banke Račun
„Čačanka banka“ 155-17568-74