Naslovna > Tehnička opremljenost > Pumpe >
Pumpe

Rb. Vrsta Opreme
(mašine odnosno alat)
Količina Godina
proizvodnje
Osnovne tehničke karakteristike
1. Centrifugalna pumpa
5 radnih kola
3 kom 1993 Pumpa za vodu, el. Pogon, motor 5 kw, protok 70 l/min.
2. Centrifugalna pumpa
8 radnih kola
3 kom 1973 Pumpa za vodu, el. Pogon, motor 15 kw, protok 120 l/min.
3. Centrifugalna pumpa
9 radnih kola
1 kom 1981 Pumpa za vodu, el. Pogon, motor 5 kw, protok 140 l/min.
4. Centrifugalna pumpa
10 radnih kola
4 kom 1978 Pumpa za vodu, el. Pogon, motor 5 kw, protok 160 l/min
5. Centrifugalna pumpa
12 radnih kola
1 kom 1966 Pumpa za vodu, el. Pogon, motor 5 kw, protok 260 l/min.
6. Veda pumpa 1 kom 1976 Potapajuća pumpa za otpadnu vodu,
el. Motor 5-8 kw,
7. Mono pumpa 3 kom 2001 Pumpa za ubacivanje cementno peščanih injekcionih masa, el. Pogon, motor 15 kw.
8. Muljna pumpa 2 kom 1983 Potapajuća pumpa za otpadnu i muljevitu vodu, el. Motor 4-8 kw.
9. Klipna pumpa
PA 120
2 kom 2001 Pumpa visokog pritiska