Naslovna > Reference > Sanacija objekata >
Reference
SANACIJA OBJEKATA

Beograd – Bar
Sanacija tunela na pruzi Beograd – Bar u dužini preko 10 km

Bečići
Sanacija konstruktivnih elemenata hotelskih kompleksa u Bečićima

Budva, Bar i Ulcinj
Sanacija bedema starih gradova u Budvi, Baru i Ulcinju

Šćepan Polje
Sanacija Manastira Zagrađe

Stari Bar
Sanacija crkce Sv. Nikole

Stari Bar
Sanacija crkce Sv. Marije

Stari Bar
Sanacija Omer Bašine džamije

Majdanpek
Sanacija kranske staze u hali flotacije u Majdanpeku

Bečej
Sanacija silosa sojine sačma u Bečeju

Novi Sad
Sanacija TV tornja Iriški Venac – Novi Sad oštećenog nato bombardovanjem

Beograd
Sanacija objekta TV Beograd u Aberdarevoj ulici u Beogradu oštećenog nato bombardovanjem

Beograd
Sanacija objekta TV Beograd u Takovskoj ulici u Beogradu oštećenog nato bombardovanjem

Sremska Mitrovica
Sanacija pogona za proizvodnju hlordioksida - ”Matroz”;