Naslovna > Reference > Radovi na sanaciji i stabilizaciji terena >
Reference
RADOVI NA SANACIJI I STABILIZACIJI TERENA

Podgorica
Sanacija kosina na pruzi Beograd – Bar i pruzi Nikšić - na dužini preko 12 km

Plužine
Sanacija kosine iznad ulaza u mašinsku zgradu i rasklopno postrojenje HE “PIVA”

Užice
Sanacija kosine iznad ulaza u “Prvi Partizan”(geotehnički ankeri);

Beograd
Izrada prednapregnutih geotehničkih ankera pri stabilizaciji potpornih zidova na železničkoj stanici Prokop

Beograd
Stabilizacija AB dijafragme prednapregnutim ankerima pri iskopu temeljne jame Narodne banke na Slaviji

Beograd
Sanacija klizišta na Karaburmi

Beograd
Stabilizacija čeličnih talpi geotehničkim ankerima, pri izradi kolektora - Glavna železnička stanica