Naslovna > O nama > Sanacija objekata >
Sanacija objekata

Radovi ove vrste odnose se na sanaciju konstruktivnih elemenata objekta:

Sanacija temeljne konstrukcije:

 • Podbetoniravanjem;
 • Izradom bušenih šipova;
 • Injektiranjem tla ispod objekta i sl.;

Sanacija čeličnih elemenata konstrukcije:

 • Peskarenje;
 • Antikorozivna zaštita;

Sanacija betonskih elemenata konstrukcije:

 • Injektiranje pukotina klasičnim ili epoksidnim injekcionim masama;
 • Ojačanje preseka lepljenjem
  karbonskih ili čeličnih traka;
 • Ojačanje preseka, bušenjem,
  ugradnjom kablova i prednaprezanjem;
 • Izrada zaštitnog sloja ili kompletnog elementa - mlaznim betonom;
 • Upotreba reparaturnih maltera i betona;

Pomenuti radovi izvode se specijalizovanim mašinama i stalnom kontrolom kvaliteta materijala u svojoj laboratoriji.